சிகரம் - குறிக்கோள்கள் ( 2006-2017) - 02

2017-06-26 18:17:56
0
16

தகவல் தொழிநுட்ப துறையில் ஆங்கில மொழியை நிகர்த்த முக்கியத்துவத்தை தமிழ் மொழியைப் பெறச் செய்தல். அதாவது தமிழ் வன்பொருள், தமிழ் மென

சிகரம் - குறிக்கோள்கள் ( 2006-2017)

2017-06-25 19:05:48
0
4

எவ்விதமான பக்கச்சார்புமின்றியும் அச்சமுமின்றியும் நீதித்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் உண்மையானதும் தெளிவானதும் உறுதியானதுமான செய்

எமது இலட்சிய நோக்கு

2017-06-25 19:02:00
0
7

* உலகின் முதற்தர செய்திச் சேவையாக தொழிற்படல். * உலகின் அதி உச்ச இலாபம் உழைக்கும் நிறுவனமாக திகழுதல்.

எமது தூர நோக்கு

2017-06-25 18:57:17
0
7

எமது தூர நோக்கு : சமுதாயத்தின் பொறுப்புமிக்கதும் சமுதாயத்தை தீர்மானிக்கும் வல்லமையுடையதுமான வணிகமாக செயற்படுத்தலும் தமிழையும


Create AccountLog In Your Account