சிகரம் - குறிக்கோள்கள் ( 2006-2017) - FULL

2017-06-26 18:46:28
0
9

மலையக மக்களின் கல்வியறிவை மேம்படுத்துவதுடன் அரசியல், சமுதாய விழிப்புணர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தி மலையக தமிழர்களின் கலை, கலாசார விழுமி

எமது தூர நோக்கு

2017-06-25 10:24:26
0
3

ok தகலஹககலரரக்க்ிதததோே்ரதkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

பரிசோதனைப் பதிவு!

2017-06-21 17:56:54
0
8

இது ஒரு பரிசோதனைப் பதிவாகும்.

சித்திரம் பேசுதடி...

2017-06-21 17:53:57
0
4

சித்திரம் பேசுதடி உன் சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி

சித்திரம் பேசுதடி...

2017-06-21 17:51:59
0
9

சித்திரம் பேசுதடி உன் சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி

காதலெனும் கடலிலே

2017-06-19 02:34:28
1
26

நீண்ட வானம் நீளும் இரவுகள் அகண்ட வெளி ஆளில்லாத் தீவு விழி விரித்த விண்மீன்கள் பாதம்படாத கடற்கரை பதித்திடுவோம் பாதத்தை அலையின்

kavidhai

2017-06-19 02:26:50
0
13

காதலை உயிர்ப்பித்து காதலாய் வாழ்ந்து காதலில் நிறைந்து காதலாய் கரைவோம்...

காதலெனும் கடலிலே

2017-06-18 15:25:27
0
23

நீண்ட வானம் நீளும் இரவுகள் அகண்ட வெளி ஆளில்லாத் தீவு


Create AccountLog In Your Account