சித்திரம் பேசுதடி...

2017-06-21 17:51:59
0
9

சித்திரம் பேசுதடி உன் சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி – எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி

காதலெனும் கடலிலே

2017-06-19 02:34:28
1
26

நீண்ட வானம் நீளும் இரவுகள் அகண்ட வெளி ஆளில்லாத் தீவு விழி விரித்த விண்மீன்கள் பாதம்படாத கடற்கரை பதித்திடுவோம் பாதத்தை அலையின்

kavidhai

2017-06-19 02:26:50
0
13

காதலை உயிர்ப்பித்து காதலாய் வாழ்ந்து காதலில் நிறைந்து காதலாய் கரைவோம்...

காதலெனும் கடலிலே

2017-06-18 15:25:27
0
23

நீண்ட வானம் நீளும் இரவுகள் அகண்ட வெளி ஆளில்லாத் தீவு


Create AccountLog In Your Account