இன்பத்தமிழ்

பதிவர் : பாரதி தாசன் on 2017-07-02 10:37:58

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் ! - அந்தத்
தமிழ் இன்பத்தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்!
தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் !

தமிழுக்கு மணமென்று பேர் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்!
தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் உரிமைச் செம் பயிருக்கு வேர் !

தமிழ் எங்கள் இளமைக்குப் பால் ! - இன்பத்
தமிழ் நல்ல புகழ் மிக்க புலவர்க்கு வேல் !
தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர் தந்த தேன் !

தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் தோள் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வயிரத்தின் வாள் !
தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய் ! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ!

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் ! - அந்தத்
தமிழ் இன்பத்தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்!
குறிச்சொற்கள்: #தமிழ்
கருத்துக்கள்
உங்களின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

Aadharsh

2017-08-23 04:24:57
அழகான வரிகள் சோழா...

Aadharsh

2017-08-23 04:10:05
அழகான வரிகள் சோழா....

K Balaji

2017-08-06 13:07:14
அருமையான படைப்பு! வாழ்த்துக்கள் !

Create AccountLog In Your Account